Een zelfhulpgroep rond incest en seksueel misbruik. Onze organisatie ondersteunt sinds 1987 personen die in aanraking komen met grensoverschrijdend gedrag op seksueel gebied, buiten of binnen de familiale sfeer. Al onze deelnemers zijn uniek. Ze variëren in leeftijd, gender en achtergrond.

Doelstelling:
Door verbondenheid zwijgen een stem geven.

Visie:
Samen het pad verkennen van lijden naar leiden met respect voor het tempo en mogelijkheden van elke deelnemer.
Emancipatorisch werken ondersteunt de groeikansen van de leden en hun omgeving.

Activiteiten:
Babbelgroep (maandelijks), ervaringsdagen (1 of 2 maal per jaar), ontspanningsdag, groeiweekend (jaarlijks).

Intakegesprek
Na een eerste contact nodigen we je graag uit voor een intakegesprek. We maken kennis en toetsen jouw engagement en verwachtingen af. We stellen onze vzw-afspraken voor en verduidelijken onze werkwijze.
Alvorens deelname aan één van onze activiteiten onderteken je onze groepsafspraken waardoor de anonimiteit van de deelnemers gewaarborgd blijft.

Als vzw ijveren we voor een breed maatschappelijk draagvlak. Daarin willen we aandacht voor zowel preventief als herstellend werken rond de thematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Als ervaringsdeskundigen delen we onze inzichten en kennis over seksueel misbruik,-geweld, de gevolgen en de verwerking ervan. We geven workshops, interviews, lezingen, ondersteuning van thesissen, getuigenissen en dit in organisaties, instellingen, scholen en opleidingen.

Onze begeleiders zijn therapeutisch geschoold en/of hebben coaching vaardigheden en expertise in groepsdynamiek.