Doel: 

Samen met lotgenoten tijd en ruimte maken voor je groeiproces.
Elk jaar staat een ander thema centraal.

Vanaf vrijdagavond tot zondagnamiddag wordt het thema geleidelijk aan opgebouwd.
We gaan ermee aan de slag tijdens gesprekken, crea, lichaamswerk, film, natuur…
Bovenal zijn we gewoon samen. We leren elkaar kennen op momenten van diepgang en evengoed als er plezier gemaakt wordt.
Er is aandacht voor deze beide polen.

Onze begeleiders zijn ervaringsdeskundigen en  therapeutisch geschoold en/of hebben coaching vaardigheden en expertise in groepsdynamiek. 

Dit Weekend
Dit weekend heb ik gelachen, wat een lach.
Dit weekend stond ik stil en het was heerlijk stil.
Dit weekend heb ik genoten van iedereen;
Dit weekend heb ik geluisterd naar mensen, o zo wijs.
Dit weekend ging het traag maar toch te vlug.
En nu moet of “mag” ik terug naar de echte wereld.
Om heel eerlijk te zijn vind ik, het mocht veel langer duren
want hier was het veel te fijn,
Ik kon weer een klein kind zijn.
Anoniem

Vorige thema‘s:
2005: Noem mij, bevestig mijn bestaan
2006: Krachtbronnen, ook in jezelf
2007: De kracht van het nu
2008: Vrijheid begint in het bewustzijn
2009: Tegen de stroom in
2010: Het kind in mij
2011: Van onmacht naar Kracht
2012: Doorbreek de cirkel

DSCN6354
2013: Breek uit jezelf
2014: Spiegels
2015: Maskers


2
016: Ik voel mijn lijf

Wie naar buiten kijkt, droomt.
Wie naar binnen kijkt, ontwaakt.
Carl Jung
 

 

Na jaren
even terug thuis komen.
Niet voor mezelf of toch wel!
Je kunt je leven lang
aan je eigen ik werken.
In deze kleine groep
vond ik rust,
vertrouwen en respect.
Bedankt Riet en Kárin,
voor jullie eindeloze inzet
voor hen die er nood aan hebben.

Danny
groeiweekend 2016, ‘ik voel mijn lijf’

 

Lieve mij
Leef LEEF
beleef

Schreeuw – roep –stamp
huppel – spring…
dans door het leven
dé dans op het
ritme van je bestaan

Veel dansplezier

RitA
groeiweekend 2016, ‘ik voel mijn lijf’

2017: Verlangen omsloten…geen doel op zich, maar de weg naar vrijheid!

Hou me dan, hou me van.

Strandbal stuitert in door wind voortdansend lichtparcours
Duinzand om mijn benen
striemend als speldenprikken
in mijn hoofd,
helikopter.

Ik wil de strandbal voor mijn voeten, in mijn handen
ik wil zoveel dat niet
tot me komen kan,
vrolijk wordt niet
mijn.

Ik zie de strandbal kleurig fladderend naar andere
kleine kindjes met zekere
handjes die weten dat
de kleuren tastbaar
zijn.

Ik glimlach breed voluit genietend dat ik zien mag
welke kleuren heel juist
dansen tot bij kindjes,
ik voel blij dat kijken
mag.

Mijn plaatsje naast de zijlijn
niet de vloed
eb veeleer
weg-geschuimd;
van me af schuwt
al wat anderen toebehoort.
Tot me schuurt
wat wrokkig zand
tot vel geschraapt
mijn benen teistert
maar ik glimlach kleuren
hopend naar een regenboog
walhalla van het zien.

Doch tasten-nee
dat is aan anderen
voor wie de strandbal
zachtjes aangerold tot
stilstand komt.
Ze vinden het rechtmatig,
rood-blauw vast te kunnen
houden.

Ik hoor hun handjes om plastieken kleuren.
het horen, dat doet pijn.
Veerle

Leven

in mijn ziel en lichaam
verlangen
de toekomst in
om te kunnen verlangen
naar iets wat in verlangen blijft.
Danny

Inkt

Waar letters van
kracht tatoeëren mijn
eelten boek,
daar blader ik van jou tot
mij wel duizend keer
hoe onvolkomen graag
ik je
zomaar
zie.
Veerle

Verlangen is als water, golvend
zacht, licht, meegaand..in die stroming
van de richting naar het onbepaalde
Verlangen is als een rivier
die steeds dezelfde naam behoudt,
maar waarin het water voortdurend verandert.
Agnes

Ooit was er het verlangen
dat geschonden, vernederde,
verloochende lichaam
te kunnen, te mogen aanvaarden.
Langzaam, maar bewust
ben ik aan het “thuis-komen”.
Ik sta er in, ik voel, ik beleef.
Ik ben.
Mijn vrouw-zijn
mijn “zijn”.
Dankjewel lieve lijf
Je bent van mij!
Kárin

Verlangen

Eenzaamheid, stilte, onrust
in lijf en ziel
Verbindend
doorstroming
naar onvoorwaardelijkheid, bestaansrecht,
Vertrouwen, totale liefde
Voor mezelf en door mezelf.
op weg stap voor stap,
kiezel voor kiezel
Staag op twee zaden, in balans, evenwichtig op de benen, gaand,
voeling met mijzelf, de aarde.
Ik leef en ben het Waard
Namasté
Wendy