De babbelgroepen zijn een ontmoetingsmoment voor ons als lotgenoten waar wij onze ervaringen kunnen delen met respect voor ieders verhaal, het persoonlijk groeitempo en beleving.
Tijdens de bijeenkomsten wordt de focus gehouden op het nu.
Allerlei thema’s kunnen aan bod komen, besproken en uitgediept worden.
Er is plaats om emoties en gevoelens te delen, inzichten en tips uit te wisselen.
Als supporters van elkaar bevestigen we elkaars groei en waarderen we de moed waarmee iemand zijn of haar verwerkingsproces actief aanpakt.
Verbondenheid, gelijkwaardigheid en respect voor ieders privacy zijn onze groepswaarden.

Doordat wij getuigen over onze verschillende fasen in ons verwerkingsproces kan dit een mogelijke spiegel zijn voor de nieuwkomers.

WELKOM!

 

Onze begeleiders zijn therapeutisch geschoold en/of hebben coaching vaardigheden en expertise in groepsdynamiek.

Tijdens het intakegesprek zal het adres doorgegeven worden van de babbelgroep locatie.
De locatie van de babbelgroep is niet het adres van de maatschappelijke zetel.

De administratieve onkosten voor het intakegesprek bedraagt 10€. De betaling ervan gebeurt contant.