Ervaringsdag 24 februari 2018, meer info en mogelijkheid tot inschrijving volgt in december .

 

Jaarlijks organiseren we een of twee themagerichte ervaringsdag(en) waaraan je kunt deelnemen.
werkvormen: creatief-, lichaamswerk, groepsgesprekken.

Doel: Intensiever en met diepgang een bepaald thema in jezelf verkennen samen met andere lotgenoten.

Onze begeleiders zijn ervaringsdeskundigen en  therapeutisch geschoold en/of hebben coaching vaardigheden en expertise in groepsdynamiek.