Na jaren
even terug thuis komen.
Niet voor mezelf of toch wel!
Je kunt je leven lang
aan je eigen ik werken.
In deze kleine groep
vond ik rust,
vertrouwen en respect.
Bedankt Riet en Kárin,
voor jullie eindeloze inzet
voor hen die er nood aan hebben.

Danny
groeiweekend 2016, ‘ik voel mijn lijf’

 

Dag klein meisje
vol verdriet
Ik wil je troosten
en luisteren naar je verhaal.
Ik wil mee huilen
omdat het me erg raakt
Ik wil voor je zorgen
er gewoon maar zijn
Ik wil mee boos zijn
en het samen uitschreeuwen
En dan beseffen
Dat kleine meisje
… dat ben ik.
Hilde

 

Hou me dan, hou me van.

Strandbal stuitert in door wind voortdansend lichtparcours
Duinzand om mijn benen
striemend als speldenprikken
in mijn hoofd,
helikopter.

Ik wil de strandbal voor mijn voeten, in mijn handen
ik wil zoveel dat niet
tot me komen kan,
vrolijk wordt niet
mijn.

Ik zie de strandbal kleurig fladderend naar andere
kleine kindjes met zekere
handjes die weten dat
de kleuren tastbaar
zijn.

Ik glimlach breed voluit genietend dat ik zien mag
welke kleuren heel juist
dansen tot bij kindjes,
ik voel blij dat kijken
mag.

Mijn plaatsje naast de zijlijn
niet de vloed
eb veeleer
weg-geschuimd;
van me af schuwt
al wat anderen toebehoort.
Tot me schuurt
wat wrokkig zand
tot vel geschraapt
mijn benen teistert
maar ik glimlach kleuren
hopend naar een regenboog
walhalla van het zien.

Doch tasten-nee
dat is aan anderen
voor wie de strandbal
zachtjes aangerold tot
stilstand komt.
Ze vinden het rechtmatig,
rood-blauw vast te kunnen
houden.

Ik hoor hun handjes om plastieken kleuren.
het horen, dat doet pijn.
Veerle
groeiweekend 2017

 

Leven

in mijn ziel en lichaam
verlangen
de toekomst in
om te kunnen verlangen
naar iets wat in verlangen blijft.
Danny
groeiweekend 2017

 

Inkt

Waar letters van
kracht tatoeëren mijn
eelten boek,
daar blader ik van jou tot
mij wel duizend keer
hoe onvolkomen graag
ik je
zomaar
zie.
Veerle
groeiweekend 2017

 

Ooit was er het verlangen
dat geschonden, vernederde,
verloochende lichaam
te kunnen, te mogen aanvaarden.
Langzaam, maar bewust
ben ik aan het “thuis-komen”.
Ik sta er in, ik voel, ik beleef.
Ik ben.
Mijn vrouw-zijn
mijn “zijn”.
Dankjewel lieve lijf
Je bent van mij!
Kárin
groeiweekend 2017

 

Verlangen

Eenzaamheid, stilte, onrust
in lijf en ziel
Verbindend
doorstroming
naar onvoorwaardelijkheid, bestaansrecht,
Vertrouwen, totale liefde
Voor mezelf en door mezelf.
op weg stap voor stap,
kiezel voor kiezel
Staag op twee zaden, in balans, evenwichtig op de benen, gaand,
voeling met mijzelf, de aarde.
Ik leef en ben het Waard
Namasté
Wendy
groeiweekend 2017