Beste bezoeker

ISG is ontstaan in januari 1987 te Leuven, vanuit de noodzaak om (h)erkenning te vinden, de zoektocht naar lotgenoten en de maatschappij bewust te maken voor de verdoken problematiek van incest en seksueel geweld.
Totaal wanhopig had ik me toen gericht naar Martin De Jonghe en zijn toenmalig radioprogramma servicetelefoon. Inderdaad wanhopig, op zoek naar mensen die hetzelfde meemaakten, voelden, op zoek naar (h)erkenning, bevestiging en naar lotgenoten. Samen met Marijke, heb ik toen een oproep gedaan. Enerzijds naar lotgenoten, anderzijds om in Vlaanderen een vereniging rond incest en seksueel geweld op te starten.

Nu, 31 jaar later, worden de laatste woorden van de vzw ISG geschreven. Dankbaar voor de geschiedenis, voor de warme ontmoetingen, de (h)erkenning, het samen op weg gaan, stap voor stap naar heling, naar een aangenaam en positief leven na zulk trauma.

De kracht van de groep is en was de energie van de deelnemers. Alle deelnemers waren uniek!
Door samenhorigheid en respect voor elkaar kon elk lid zijn zwijgen een stem geven.

Dankjewel aan de honderden leden die de weg van ISG voor even of voor een langere tijd bewandeld hebben.
Blijf vooral groeien en geloven dat ook jij het kan!

Het ga jullie allen goed!
Kárin

18 september 2018

 

 

 

 

 

 

De VZW ISG (wat staat voor incest en seksueel geweld) is ontstaan in januari 1987 te Leuven, vanuit de noodzaak om (h)erkenning te vinden, de zoektocht naar lotgenoten en de maatschappij wakker te schudden voor de problematiek van incest en seksueel geweld.

Twee jonge vrouwen deden heel moedig en aarzelend hun verhaal via het toenmalig radioprogramma “servicetelefoon” van Martin De Jonghe. Zij deden enerzijds een oproep naar lotgenoten en anderzijds om in Vlaanderen iets rond incest en seksueel geweld op te starten als vereniging.

Op deze oproep zijn toen vele reacties gekomen. De reactie van één jonge vrouw was zeer bepalend.  Want ook zij zat met hetzelfde streefdoel, namelijk incest en seksueel geweld bespreekbaar maken. Na enkele samenkomsten was ISG geboren. In het begin bestond er enkel een “overleggroep Leuven” die zich vooral naar allerlei instanties richtte en tot doel had studiedagen te organiseren en contacten met soortgelijke organisaties te onderhouden en te bundelen. Maar heel snel werd duidelijk dat de personen die de incest en/of seksueel misbruik ervaring in zich meedroegen, nood hadden aan een gewone babbel. En zo zijn, kort na de startdatum de babbelgroepen ontstaan. Hierna volgde een splitsing tussen stuurgroep en babbelgroep.

In het begin was het echt zoeken naar een evenwicht om deze avonden vlot te laten verlopen. De bedoeling was dat iedereen ruimte kreeg om haar of zijn eigen verhaal te brengen. Aanvankelijk waren het enkel vrouwen die de babbelgroepen bijwoonden. Uit alle streken van Vlaanderen en uit alle mogelijke lagen van de bevolking kwamen ze bijeen te Leuven om hun verhaal te vertellen, zonder verdere pretenties.

Als de groep eenmaal ‘liep’, konden ook mannen deelnemen: slachtoffers, partners…..Ook voor hen kwam er ruimte om op verhaal te komen, zich er thuis te voelen. Ze mochten gewoon zichzelf zijn.

In het begin van de werking van ISG werd er bewust gekozen voor een “niet – juridische” inkadering. We wilden een beweging zijn waar alle energie naar mensen ging. 10 jaar later, in 1997 werd er dan toch overgegaan tot de vorming van een vzw. Dit om meer geloofwaardigheid en kracht als zelfhulpgroep naar de buitenwereld toe te hebben.

Doorheen meer dan 25 jaar is ISG een hulp geweest om de eigen innerlijke ruïnes te verkennen, te ontdekken en langzaam steen voor steen terug op te bouwen … tot … een veiliger basis van waaruit mensen tot groei kunnen komen.