Voor 20 euro per jaar ben je lid van de vzw ISG. Hiermee ondersteun je onze dagdagelijkse werking en ben je als deelnemer tijdens onze activiteiten verzekerd.
Na betaling van het lidgeld kan je aan de babbelgroep en alle andere activiteiten van onze vzw deelnemen.
De deelnameprijs per babbelgroepavond is 4€ en wordt per keer afgerekend.

Samen in verbondenheid zwijgen een stem geven. Welkom!

Lid worden kun je door het lidgeld te storten op het rekeningnummer
BE 90-9731-1455-6832
BIC: ARSPE22
vzw ISG, maatschappelijke zetel
Onderheide 35
2930 Brasschaat
met de vermelding : ‘naam+lid+jaar’