Beste bezoeker van deze website

Na 31 jaar veldwerk stoppen de activiteiten van de vzw ISG. De vzw zal ontbonden worden zoals de statuten het voorschrijven. Mocht u via één of andere weg contacten krijgen, zal dit niet meer zijn vanuit de ervaring en deskundigheid van de vzw ISG, maar uit persoonlijke naam van deze persoon. De vzw ISG neemt vanaf nu en in de toekomst afstand van elke vorm van communicatie en of handeling van deze personen.

Dankjewel aan alle organisaties en instanties, die het mogelijk maakten om een groter maatschappelijk draagvlak te maken voor de thematiek van incest en grensoverschrijdend seksueel gedrag.
Bedankt voor de jarenlange fijne en boeiende samenwerkingen!

Namens het bestuur
18 september 2018

“vzw in vereffening”

 

 


 

Als vzw ijveren we voor een breed maatschappelijk draagvlak. Daarin willen we aandacht voor zowel preventief als herstellend werken rond de thematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Als ervaringsdeskundigen delen we onze inzichten en kennis over seksueel misbruik,-geweld, de gevolgen en de verwerking ervan. We geven workshops, interviews, lezingen, bieden ondersteuning van thesissen, geven getuigenissen en dit in organisaties, instellingen, scholen en opleidingen.

De workshops, lezingen en presentaties worden afgestemd op de doelgroep.

Voor het geven van een workshop of lezing wordt er een vergoeding van 75€ gevraagd per ervaringsdeskundige en officiële km vergoeding.

 

Voorbeelden

 

EROS

 

 

 

KDG Hogeschool Antwerpen

 studentenvereniging voor studenten seksuologie aan de faculteit geneeskunde van de KU LeuvenInterview met student leraren opleiding Secundair onderwijs  interactieve workshopHoe kan ik signalen herkennen? Hoe omgaan hiermee? ….
Vrij Katholiek Onderwijs Opwijk Eindwerkbegeleiding
6de Humane wetenschappen
Wat zijn de mogelijke oorzaken van een incest relatie en welke gevolgen heeft het?
Astrid Goossens
Universiteit Antwerpen Interview met studenten
Master Sociologie
ISG Zelfhulp groep: het ontstaan, samenstelling, werking, methodieken, taboe rond seksueel geweld/zelfhulpgroepen.
Universiteit Gent Facultieit Psychologische en pedagogische weten schappen Studie: Zelfperceptie Nagaan in welke mate het zelf en de zelfidentificatie veranderd zijn bij volwassen vrouwen die tijdens hun kindertijd of recentelijk stresserende gebeurtenissen hebben meegemaakt.
Don Bosco Groot Bijgaarden Sociale en technische wetenschappen Preventie dag: workshop met stellingen en vraaggesprek met leerlingen.
KU Leuven Criminologische wetenschappen masterproef onder leiding van prof. Ivo Aertsen Interview: de behoeften van slachtoffers van seksueel misbruik binnen institutionele kaders.
Yasmine Philtjens
Sancta Maria Leuven ASO Groepswerk studenten
3de graad Humane wetenschappen 
Info over ISG en de hulpverleningsmogelijkheden. Verduidelijken van het werken met lotgenoten groepen.
Rode Antraciet, Slachtoffer in beeld Als ervaringsdeskundige een gesprek aan gaan met daders van seksuele delicten.
KDG Hogeschool Antwerpen Opleiding Sociaal werk
3de jaars maatschappelijk werk b
egeleiding scriptie
Gebundelde takken kun je niet breken.
Ann Berger
Pius X Instituut Antwerpen Humane wetenschappen
4 de jaars , groepswerk
Interview: Seksueel misbruik, hoe reageert de omgeving, de maatschappij hierop? De rol van zelfhulpgroepen hierin.
Sint Pieters college Leuven Humane wetenschappen
5de jaars, groepswerk
Onderzoeksvraag: Welke methodieken worden in uw organisatie gebruikt om zorg op maat te bieden en de evaluatie daarvan?
Tele onthaal Studiedag voor vrijwillige medewerkers: seksueel misbruik De do’s en don’t rond telefonische hulpverlening bij oproep rond seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Stedelijk centrum voor volwassenenonderwijs  PestaloZZi Begeleiding: Geïntegreerde competentie verwerving. Draaiboek: Van onmacht en macht naar Kracht. Vrouwengroep rond seksueel misbruik.
Katleen Haesendonck
PMI regenboog Pedagogische studiedag voor leerkrachten. Hoe kan je als leerkracht, als begeleidend team, als onderwijs instelling  omgaan met seksueel misbruik bij kinderen met een verstandelijke beperking? Kunnen we hier ook preventief aan werken?